Virtuelni muzej zajednice

Kako u opštini Stara Pazova ne postoji fizički muzej, ideju o upotrebi virtuelnog prostora za kreiranje slike o lokalnom kulturnom identitetu, kao i svesti o bogatstvu lokalnog nasleđa, postavili smo kao alternativu koja bi jednim delom zadovoljila i unapredila kulturne potrebe stanovnika. Koncept projekta podrazumeva kreiranje internet platforme koja će predstavljati sliku identiteta lokalne zajednice i opštine Stara Pazova, i kroz koji će se omogućiti negovanje multikulturnih vrednosti različitih zajednica unutar šire lokalne zajednice. Cilj projekta je i podsticanje građana da budu aktivni akteri u prepoznavanju i očuvanju lokalnog nasleđa. U saradnji sa svim zainteresovanim kako pojedincima, tako i udruženjima, organizacijama, institucijama kulture, organizovaće se radionice na kojima ćemo tragati za odgovorom na pitanje šta je to naše lokalno nasleđe. Radionice sa lokalnim stanovništvom različite starosne dobi (deca, mladi, odrasli, stari), organizovaće se u svih 9 naselja opštine, a na njima meštani će moci predložiti spomenike, arhitektonske objekte, znamenita mesta, prirodne krajolike, umetničko-istorijske i etnografske predmete, stare zanate, običaje, tradiciju, koje smatraju delom lokalnog identiteta i lokalne kulture. Sugrađani će imaju priliku da ispričaju svoje priče, sećanja i iskustva, demonstriraju običaje koje praktikuju, veštinu starih zanata koje poseduju, predstave stare predmete koje imaju, kako bi na taj način sačuvali od zaborava našu kulturu.

Celovito kulturno nasleđe biće prezentovano kroz fotografije, video/audio zapise i tekstove, ali tako da sa jedne strane predstavimo stručno – naučno znanje na način razumljiv širokoj publici, a sa druge sećanja, iskustva i lični pečat zajednice, tj. naših sugrađana.

Virtuelni muzej zajednice možete pogledati na linku: www.virtuelnimuzejpazova.rs

Projekat Virtuelni muzej zajednice opštine Stara Pazova je podržan sredstvima Erste banke, Fondacije Dokukino i opštine Stara Pazova.