Kako do Virtuelnog muzeja zajednice?

Korak po korak i uz zajedničku saradnju, na putu realizacije projekta Virtuelni muzej zajednice očekuje nas dinamičan i predan rad.

Organizovaćemo edukativne radionice sa decom, odraslima i starima na tertoriji svih naselja u našoj opštini.  U okviru radionica tragaćemo za odgovorom na pitanje ŠTA JE NAŠE LOKALNO NASLEĐE?  

Sakupićemo vaše predloge, ideje, priče, sećanja, znanja o starim zanatima, običajima i tradiciji. Fotografisaćemo arhitektonske objekte, mesta, predele, stare predmete, artefakte, itd. koje smatrate važnim i koji pričaju priču o našoj lokalnoj zajednici.

Pokrenućemo online platformu koja će predstavljati naš Virtuelni muzej.  Virtuelni muzej zajednice redovno će se dopunjavati novim ‘’eksponatima’’ i koristiti u edukativne i promotivne svrhe.

Svaki zainteresovan pojedinac imaće priliku da iskaže svoje mišljenje i predloži ono što smatra delom lokalnog nasleđa naše opštine, a sve institucije kulture i obrazovanja, udruženja i organizacije, dobrodošle su da se uključe u realizaciju projekta.

Autor članka: heritag-admin