O projektu Tragom baštine Pejačevića

Projekat Tragom baštine Pejačevića se zasniva na ideji mapiranja istorijskih mesta, spomenika i arhitektonskih objekata profane i sakralne namene koji su nastajali tokom XVIII i XIX veka na područiju Vojvodine, i koji su povezani sa plemićkom porodicom Pejačević. Relevantnost projekta sa jedne strane počiva na značaju porodice Pejačević, koja je imala važnu ulogu u socio […]