Radionice sa osnovcima u Jarkovcima

U okviru projekta Tragom baštine Pejačevića održali smo edukativno-interaktinu radionicu sa đacima u izdvojenom odeljenju OŠ  Dušan Jerković u Jarkovcima. Zgrada škole u selu Jarkovci nekada je bila vlastelinski objekat koji je pripadao rumskom vlastelinstvu porodice Pejačević, na pustari Moja Volja, kako se nekada ovo selo zvalo. Iz tog razloga je radionica održana baš u […]

Promocija projekta u Zagrebu

Projekat Tragom baštine Pejačevića predstavljen je u okviru VI Međunarodnog kongresa studenata istorije umetnosti, koji se održao od 8. do 10. novembra 2017. godine u Zagrebu. Kongres je organizovan od strane studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te se održava već šestu godinu za redom, a osmišljen je u svrhu povezivanja i razmene znanja studenata sa različitih […]

Obilazak dvoraca Pejačevića u Hrvatskoj

Nedavno smo imali prilike za potrebe projekta Tragom baštine Pejačevića putujemo u Osijek, Našice i Podgorač. U Osjeku smo prvo posetili Muzej likovnih umjetnosti. Ova institucija danas čuva veliki broj portreta članova porodice Pejačević koji su se nekada nalazili u njihovim dvorcima u Našicama i Retfali. Kako muzej još uvek nema stalnu postavku ljubaznošću kolega […]

O projektu Tragom baštine Pejačevića

Projekat Tragom baštine Pejačevića se zasniva na ideji mapiranja istorijskih mesta, spomenika i arhitektonskih objekata profane i sakralne namene koji su nastajali tokom XVIII i XIX veka na područiju Vojvodine, i koji su povezani sa plemićkom porodicom Pejačević. Relevantnost projekta sa jedne strane počiva na značaju porodice Pejačević, koja je imala važnu ulogu u socio […]