Radionice sa osnovcima u Jarkovcima

U okviru projekta Tragom baštine Pejačevića održali smo edukativno-interaktinu radionicu sa đacima u izdvojenom odeljenju OŠ  Dušan Jerković u Jarkovcima.

Zgrada škole u selu Jarkovci nekada je bila vlastelinski objekat koji je pripadao rumskom vlastelinstvu porodice Pejačević, na pustari Moja Volja, kako se nekada ovo selo zvalo. Iz tog razloga je radionica održana baš u ovoj školi, a najveći fokus prvog dela radionice bio je posvećen istorijtu ove građevine. Deci je predstavljena mapa nasleđa Pejačevića na teritoriji Vojvodine, kao i priča o plemićkoj porodici, njenoj važnosi i ulozi u političkom, društvenom i kulturnom životu ovih prostora. U drugom delu radionice kroz kreativan zadatak, koji je podrazumevao da postave na odgovarajuću lokaciju na mapi Vojvodine male reprodukcije arhitektonskih objekata, đaci su imali priliku da provere usvojeno znanje. U trećem, a sudeći po dečijim reakcijama i najzanimljivijem delu radionice, učenici su se uz pomoć VR naočara prošetali virtuelnim prostorom Crkve svetog Ivana Nepomuka u Putincima.

Deca su bila aktivna, radoznala i motivisana da nauče nešto novo i da kroz igru zajedno otkrijemo nasleđe porodice Pejačević.

 

 

 

 

Autor članka: heritag-admin