Promocija projekta u Zagrebu

Projekat Tragom baštine Pejačevića predstavljen je u okviru VI Međunarodnog kongresa studenata istorije umetnosti, koji se održao od 8. do 10. novembra 2017. godine u Zagrebu.

Kongres je organizovan od strane studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te se održava već šestu godinu za redom, a osmišljen je u svrhu povezivanja i razmene znanja studenata sa različitih evropskih univerziteta. Ove godine na kongresu su izlagali studenti iz brojnih evropskih zemalja.

Tema kongresa bila je „Interdisciplinarnost u istoriji umetnosti“, a njome se stavio naglasak na važnost povezivanja istorije umetnosti i drugih naučnih disciplina, te na primenu savremenih načina proučavanja umetnosti pomoću novih tehnologija.

Projekat Tragom baštine Pejačevića predstavljen je kao primer interdisciplinarnog pristupa u istraživanju kulturnog nasleđa, sa posebnim akcentom na oblast novih tehnologija i medija čiji su alati korišćeni pri kreiranju atraktivnih rešenja za interpretiraciju rezultata istraživanja.

 

  

   

Autor članka: heritag-admin